AME és la única empresa nacional especialitzada en el servei als cogeneradors en el mercat elèctric