Màxima flexibilitat

Les Grans Empreses consumidores d’energia elèctrica es caracteritzen perquè l’energia és un input essencial del seu procés productiu, un cost directe i un element propi de l’escandall del producte acabat. Aquest grup de consumidors es caracteritza per disposar de subministrament elèctric en mitja o alta tensió i per un consum promig superior a 1 GWh/any.

La proposta d’AME per a les Grans Empreses consumidores consisteix en una oferta a mida, ajustada a les necessitats i requeriments del Client. En cas que l’interessi disposar d’una proposta econòmica i de servei, si us plau premi aquí..

Tots els nostres productes de subministrament elèctric incorporen serveis addicionals mínims com:

  • Optimització dels paràmetres de contractació elèctrica: optimització de potències contractades, canvi de tarifa elèctrica per estalviar en els peatges d’accés o ajustos dels factors de potència (cosinus de fi) del punt de subministrament per no penalitzar per l’energia reactiva.

  • Reclamacions per manca de qualitat: gestió de reclamacions a la companyia distribuïdora per interrupcions de subministrament o altres manques de qualitat en el subministrament elèctric, exigint les indemnitzacions establertes en la legislació vigent i, si escau, les indemnitzacions per danys i perjudicis.