Qui Som

AME, Agente del Mercado Eléctrico S. A., fundada l’any 2002 va néixer per a donar assistència en consultoria i representació al mercat elèctric de plantes en operació. Al gener de l’any 2008, AME es constitueix com a comercialitzadora elèctrica a l’integrar el 50% del seu accionariat a Factor Energia, primera companyia elèctrica independent autoritzada pel Ministeri d’Indústria després de la liberalització del Mercat Elèctric l’any 1999. D’aquesta manera, AME va aconseguir juntar el know-how en comercialització i trading d’energia elèctrica amb els coneixements en eficiència energètica i enginyeria.

Què Fem

L’activitat de la companyia es centra en el subministrament d’energia elèctrica a empreses, oferir serveis d’agent venedor a cogeneradors, plantes de biogàs, biomassa i residus i oferir assessorament en eficiència i estalvi energètic. AME s’ha establert com a comercialitzadora d’electricitat filial de Factor Energia, per subministrar energia a PIMEs i grans empreses per a que comprin la seva pròpia electricitat al preu real del mercat elèctric (preu indexat al pool) amb l’objectiu de donar el preu més econòmic i transparent.

AME té com a missió oferir productivitat a l’empresa mitjançant un procés d’anàlisi basat en cinc objectius principals:

  • Reduir el cost per kilowatt hora.

  • Reduir el consum elèctric.

  • Assegurar la qualitat del subministrament.

  • Facilitar el control i l’autogestió elèctrica.

  • Maximitzar els resultats per la venda dels generadors d’electricitat.